TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Inteligo

Inteligentne konto internetowe.

Korzyści ubezpieczenia

Otrzymujesz ubezpieczenie od:

 • Następstw nieszczęśliwych wypadków
  Obejmuje świadczenia z tytułu śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu i zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Odpowiedzialności cywilnej
  Obejmuje pokrycie szkód na osobie lub szkód rzeczowych wyrządzonych osobie trzeciej w związku z użytkowaniem roweru.

A dodatkowo możesz wykupić w ramach ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie casco roweru
  Obejmuje pokrycie szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie roweru, bądź jego wyposażenia wskutek wypadku, rabunku lub takich zdarzeń jak ogień, huragan, powódź.
 • Ubezpieczenie bagażu
  Obejmuje pokrycie szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie bagażu rowerzysty w trakcie użytkowania roweru wskutek wypadku, rabunku lub takich zdarzeń jak ogień, huragan, powódź.

Możesz ubezpieczyć siebie, Twoje dziecko
lub Twoich przyjaciół

Umowę może zawrzeć każdy zainteresowany, bez względu
na obywatelstwo, wiek i stan zdrowia. Ubezpieczenie jest związane z osobą rowerzysty, a nie rowerem. Oznacza to,
że ubezpieczony wcale nie musi być właścicielem roweru, może być tylko jego użytkownikiem.

Ubezpieczenie prosto z konta

Jeśli chcesz kupić ubezpieczenie Bezpieczny rowerzysta możesz to zrobić online.

 1. Otwórz konto Inteligo.
 2. Wypełnij wniosek ubezpieczeniowy w serwisie transakcyjnym Inteligo.
 3. Od następnego dnia będziesz ubezpieczony.

Już od 5 zł za miesiąc

Tyle kosztuje ubezpieczenie Bezpieczny Rowerzysta ważne przez 1 miesiąc na terytorium Polski, z sumą ubezpieczenia OC 10 000 zł i NNW 5000 zł. Umowę możesz zawrzeć na 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.